Våre Godkjenninger

Vi er fullstendig godkjent i de fleste av verdens land

NORGE SENTRAL GODKJENNING - Directoratet for Byggkvalitet

  1. Fuknsjon - Prosjekterende - Konstruksjonssikkerhet - TILTAKSKLASSE 3
  2. Fuknsjon - Uavhengig Kontrollerende - Konstruksjonssikerhet - TILTAKSKLASSE 3

IRSKT OG INTERNASJONALT GODKJENNING - Institution of Engineers of Ireland

  1. Chartered Engineer for Structural Design of Structural and Civil Elements
  2. Chartered Engineer for Site Supervision for Construction of Structural and Civil Elements

Master of Science M.Sc. StructIEI, CivilIEI

Internasjonalt anerkjent.

FABIAN CIASTEK

magister inżynier (Master of Science, Engineer)
entitled by virtue of the decision
of Lower Silesian Chamber of Civil Engineers
of 1st June 2011, reference OKK.7131.7132-209/2010/11
Building Design License (Chartership) number 56/DOŚ/11
to perform independent technical functions in the building industry
in the specialization of structural/civil design and construction
including design and management of construction works without limitations
within the scope defined by the said decision
was entered into
THE CENTRAL REGISTER OF PEOPLE WITH BUILDING DESIGN LICENCE (CHARTERSHIP)